Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2016-06-27

Bland det sista som producerades i det omfattande vägprojektet Norra Länken i Stockholm var de två avluftstornen i Djurgårdsstaden. Nu reser sig de vackra spånklädda trätornen 20 meter högt över omgivningarna. Tornen är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Rundquist arkitekter, Martinsons och Trafikverket och ett bra exempel på hur file-to-factory-konceptet kan användas.

File-to-factory, att skicka filer direkt från dator till fabrik, minimerar fel, sparar in på material och arkitekten kan verkligen optimera de modellerade objekten.
– Konceptet  ger  även  ökat  utrymme  för  arkitekten  att  skapa det man vill och att det blir som man tänkt. En annan fördel är att det blir minimalt med ritningar och hantering av dem, säger Peter Sundin, arkitekt på Rundquist arkitekter och den som designat de två tornen.

Läs mer i BIM Alliance nya infoblad "Förändrad byggprocess med file-to-factory".

Till BIM Alliance infoblad