Samarbete mellan BEAst och BIM Alliance ger större nytta av standarder

2016-05-25

BIM Alliance har pratat med Ulf Larsson, ny ordförande i föreningen BEAst och projektledare med fokus på verksamhetsutveckling hos NCC Construction Sverige.

Ulf Larsson

Vad är BEAst för något?

– BEAst står för Byggbranschen Elektroniska Affärsstandard och är en ideell förening med drygt 100 medlemmar. BEAst tar fram standarder och tjänster för att skapa förutsättningar för att digitalisera och förenkla elektroniskt informationsutbyte mellan olika system – oberoende av vilket it-system du valt.

Vad finns det för koppling mellan BIM och e-handel?

– BEAst jobbar med inköp, försäljning, logistik och produktion och ekonomi. För de processerna behövs ibland data från till exempel en BIM-modell. Våra standarder baseras på de internationella standarder som används för e-affärer inom till exempel tillverkande industri, handel, offentlig sektor och finans. BIM baseras också på internationella standarder men dessa är tyvärr helt parallellt utvecklade och det skulle behövas en brygga mellan dem.

Vi har många gemensamma medlemmar som jobbar med både BIM och e-handel. Kan BIM Alliance medlemmar ha nytta av ert arbete?

– Vi är medlemmar i varandras föreningar och ser till att minimera dubbelarbete. Båda föreningarna arbetar för en effektivare byggprocess och vi vill bli bättre på att samordna detta.

– Alla företag i branschen som lägger eller tar emot avrop, leveranser och e-fakturor har nytta av BEAst standarder. Byggsektorn ligger efter många andra branscher och även om det händer mycket just nu inom området så finns det en stor potential till besparing hos de som bäst tillämpar och implementerar standarder i sina respektive entreprenadsystem och affärssystem.

Driver ni några projekt där BIM är en tydlig del?

– I vårt SBUF-finansierade projekt "Effektivare varuförsörjning etapp 2" gör vi en brygga mellan projektering och logistik. Data ska kunna hämtas från en BIM-modell och användas i logistikflödet för att skapa innehållet i leveransdelarna samt leveranspositionerna. Det blir ett underlag till BEAst Label där positionerna på byggarbetsplatsen enklast hämtas från BIM-modellen.

Du är ny ordförande i BEAst, vad hoppas du kunna bidra med till föreningen?

– Jag vill att vi fortsätter fokusera på att digitalisera logistikprocessen för att möta kommande krav inom miljö och hållbar utveckling. Jag vill också att vi samordnar gemensamma utvecklingsfrågor och standardisering av processer och meddelanden genom våra arbetsutskott och SBUF-projekt tillsammans med andra branschföreningar.