Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2016-05-19

När projektledarna ser värdet av att arbeta tillsammans med projektörerna finns möjlighet att ta tillvara alla de fördelar som BIM och 3D-modeller erbjuder. Ett tidigt samarbete och en väl utvecklad modell kan lyfta arbetet för alla parter inom ett projekt. Det visar samarbetet mellan LINK arkitektur och Projektledarhuset. Läs mer i BIM Alliance senaste infoblad.

Tidigt och nära samarbete främjar arbetet med BIMErfarenheterna av samarbetet i det tidigare projektet Brinkskolan och det nuvarande, som gäller om- och nybyggnad av Södersjukhuset, visar hur viktigt det är att hitta ett arbetssätt för att så enkelt som möjligt byta information sinsemellan och därmed upprätthålla en process som fungerar och som alla har nytta av, både projektledare, projektörer och entreprenörer.

– Vi samarbetar tidigt med projektledningen och specificerar vad den och alla parter behöver. Därefter jobbar vi in detta i modellerna, säger Linn Areno, utvecklingschef BIM, Link arkitektur. Dessutom arbetar vi in det i vår interna metodik och den process vi själva har. Den erfarenhet vi fått av att jobba tätt ihop med projektledare, som har stor insikt och ser vinsten med att tidigt jobba med information, BIM och digitala modeller, har gett oss ett mervärde. Vi erbjuder ibland tillgång till information som projektledarna inte förväntar sig.

Läs mer i BIM Alliance nya infoblad "Tidigt och nära samarbete främjar arbetet med BIM".

Till BIM Alliance infoblad