"BIM tar sig an juridiken"

2016-05-12

"Tydlighet hela vägen från förfrågningsunderlag och anbud till genomförande i BIM-projekt är avgörande. Det är ett av resultaten av förstudien som kartlagt behoven av insatser för att hantera affärs- och avtalsfrågor i BIM-projekt." Installatörsföretagen skriver om förstudien BIM Alliance genomfört i samarbete med Byggherrarna, Installatörsföretagen, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen.

– Vi kom fram till flera intressanta slutsatser, säger Lovisa Elmgren, bolagsjurist på Installatörsföretagen, och fortsätter:

– Vi har sett att tydlighet i förfrågningsunderlag, anbud och genomförande av BIM-projekt är mycket viktigt. För att uppnå det behövs bland annat standardisering av begreppsdefinitioner. Rutiner för hantering, överlämnande och mottagning av information behöver därför tas fram. Systematik för gränsdragning mellan olika entreprenader behövs också, så att det i modellen tydligt framgår i vilken entreprenad arbeten och varor ska ingå.

Läs hela nyheten på EIO:s webbplats

EIO, Elektriska Installatörsorganisationen, är en del av installatörsföretagen.