Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2016-05-10

3D-projektering, en spelprogramvara och en databas, mer behövs inte för att få till stånd en bättre – och roligare – granskningsprocess. De som ska använda lokalerna får ett ökat inflytande och beställaren får bättre kontroll över att allt som är beställt också blir utfört. Två projekt i Stockholm visar på goda erfarenheter av granskning med hjälp av digitala arbetssätt och BIM. Läs mer i BIM Alliance nya infoblad!

Granskningsprocessen kan lätt bli abstrakt och rörig med en mängd filer som finns på olika platser. Och att tolka ritningar eller navigera i 3D-modeller är inget lätt uppgift för den oinvigde. Därför blev det en viktig fråga för BIM-samordnarna i projekt Björnen hur de skulle kunna underlätta granskningen för brukarna och samla ihop alla synpunkter och kommentarer på alla olika handlingar på ett enhetligt och enkelt sätt och därefter göra en bra presentation av dessa.

– Utgångspunkten var att allt måste granskas på plats på projektkontoret, säger Carina Hillerö, BIM-samordnare på White arkitekter men under några år placerad på ett av Statens fastighetsverks största byggprojekt, om- och påbyggnaden av kvarteret Björnen i Stockholm.

Läs mer i BIM Alliance nya infoblad "Effektiv granskning med 3D-modell och spelprogram".

Till BIM Alliance infoblad