Seminarium om BIM och juridiken

2016-05-02

Under seminariet BIM och juridiken möttes ett drygt 40-tal medlemmar från hela sektorn för att behandla frågor kring affärs- och avtals-relaterade frågor vid BIM-arbete. BIM Alliance anordnade seminariet på Hotel Hilton på Södermalm.

Janne Svensson, Henrik Szentes och Olle Samuelson höll i seminariet BIM och juridiken som lockat strax över 40 medlemmar till Hotel Hilton på Södermalm. Till bakgrund för seminariet låg bland annat förstudierapporten "BIM:s påverkan på affär och avtal".

Läs mer och ladda ner resultat och presentationer här