Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2016-04-18

Projektledaren och projekteringsledaren har en nyckelroll när det gäller att öka användningen av digitala arbetssätt och BIM i projektstyrning. För att stötta dem i detta arbete har en arbetsgrupp inom BIM Alliance arbetat fram ett förslag som nu är färdigt att använda och vidareutveckla. Läs mer i BIM Alliance nya infoblad!

De flesta projektledare har någon form av insikt i att de nya digitala arbetssätten behövs men de har inte alltid förstått hur man på bästa sätt integrerar dem och implementerar dem i det vardagliga arbetet. Följden blir att projekten drivs traditionellt som om de nya digitala arbetssätten och BIM inte funnes.

– Många möjligheter som faktiskt finns utnyttjas inte. Ibland känns det som om det saknas en nyfikenhet på hur digitala arbetssätt och BIM skulle kunna användas för att skapa bättre processer för projektet och förvaltningen. Avsaknad av kunskap och erfarenhet skapar frustration inom projekten hos dem som förstår att saker och ting kunde göras annorlunda, säger Nina Borgström, chef Digital Design & BIM, White arkitekter och ordförande i BIM Alliance projektledningsgrupp.

Läs mer i BIM Alliance nya infoblad "Bättre projektstyrning med digitala arbetssätt och BIM".

Till BIM Alliance infoblad