Ökad byggtakt med digitalisering

2016-04-13

Utan digitalisering kommer Sverige inte att klara bostadsmålet 2025. Det sa Mehmet Kaplan när han pratade på "Digitaliseringen och BIM" i Stockholm på tisdagen.
- Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att verka för en smartare digital samhällsbyggnadsprocess så att kommuner enklare kan öka byggtakten.

Drygt 200 personer deltog i konferensen som ägde rum på nybyggda Scandic Continental.

- Vi är stolta att vi har lyckats lyfta konferensen på ministernivå, säger Olle Samuelson, vd BIM Alliance.

Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan var en av talarna. Han berättade bland annat om det regeringsuppdrag som Lantmäteriet fått,att i nära samarbete med Boverket se till att kommuner, byggherrar, företag och andra intressenter får tillgång till en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess i syfte att göra det snabbare, enklare, och billigare att planera för nya bostäder. Lantmäteriet ska i uppdraget fungera som en utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att främja öppen och datadriven innovation som står medborgare och företag till tjänst.

- Uppdraget ger en större möjlighet till samverkan mellan myndigheter, företag och kommuner. Utvecklandet av olika digitala lösningar inom plan- och byggprocessen ska leda till effektivisering och transparens så att kommuner enklare kan öka byggtakten av bostäder, säger bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

Läs mer hos tidningen Byggvärlden