"Minst 20 miljarder kan sparas under byggfasen"

2016-03-23

20 miljarder kronor kan sparas bara under byggfasen om informationen från upphandling, projektering och konstruktion kan återanvändas. Ännu större är potentialen under driftfasen. Det uppger Erik Hellqvist, vd för Svensk Byggtjänst, i VVS-Forums serie om Internet of Things (IoT).

Nyckeln till besparingen inom det som kallas BIM nivå 3 är en vidareutveckling av klassifikationssystemet, BSAB 96. Ett sådant projekt är BSAB 2.0 och målet är att standarden ska vara klar i juni i år. Därefter startar utvecklingen av nya programvaror som behövs för den nya tekniken. Stora byggherrar bedömer att det nya klassifikationssystemet ska kunna börja införas 2018–2019.

Läs artikeln från VVS-forum