Förstudie om BIM och juridiken är klar

2016-03-22

Nu finns en förstudie om behoven av insatser för att kunna hantera affärs- och avtalsrelaterade frågor vid arbete med objektsbaserad modellinformation.

Förstudien ska fungera som underlag för samtal mellan branschens aktörer och kunna användas som inspel till BKK, Byggandets KontraktsKommitté, inför revideringar av branschgemensamma standardavtal och regelverk.

BIM Alliance har genomfört studien tillsammans med Byggherrarna, Installatörsföretagen, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier.

Ny reviderad version

BIM Alliance förstudierapport om BIM och juridik har reviderats och finns nu att ladda ner i en ny version. Revideringen är av mindre karaktär men består i ett förtydligande kring begreppen leveransspecifikation och leveransmeddelande som var otydligt i den förra versionen.

Förstudien presenteras på BIM Alliance seminarium "BIM och juridiken" den 29 april.

Ladda ner förstudien (reviderad 7 april 2016)

Till seminariet BIM och juridiken