Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM

2016-03-04

BIM Alliance har tagit fram ett förslag på hur projektledarens och projekteringsledarens arbete bör kompletteras avseende digitalt arbetssätt och BIM.

Läs mer och ladda ner dokument