Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2016-03-02

European Spallation Source (ESS) är ett av Sveriges största byggprojekt och samtidigt ett projekt som tar BIM-arbete till nya höjder. Här uppnås till vissa delar den högsta BIM-nivån – nivå 3. Detta innebär bland annat att man hanterar och förvaltar information på objektsnivå och att man från början hanterar information i ett livscykelperspektiv.

Att ESS ska bli en storskalig högavancerad forskningsanläggning, världens mest kraftfulla neutronkälla, ställer extra stora krav  på projektering och byggande. Samtidigt som anläggningen byggs utvecklar forskarna de maskiner som ska rymmas i byggnaderna vilket innebär att det kontinuerligt ställs nya krav på dessa. Kommande ombyggnader ställer höga krav på dokumentation. Det har varit en stor utmaning att etablera ett bra samarbete mellan byggvärlden och maskinvärlden på grund av de olika arbetssätten. 

Läs mer i BIM Alliance nya infoblad "Information på objektsnivå och i livscykelperspektiv".

Till BIM Alliance infoblad