Ny medlem i BIM Alliance!

2016-03-02

Vi hälsar Zynka BIM varmt välkommen som medlem i BIM Alliance!

Zynka BIM AB är ett svenskt företag som tillhandahåller BIM-tjänster. Zynka BIM har kontor i Göteborg och Stockholm men deltar i projekt över hela norra Europa.

BIM Alliance medlemmar

BIM Alliance har cirka 165 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance