Stort engagemang i ny grupp för byggmaterialfrågor!

2016-02-25

BIM Alliance har pratat med Johan Söderqvist affärsutvecklingschef hos ståltillverkaren Celsa Nordic, och ledare för BIM Alliance nya intressentgrupp för byggmaterial.

Johan SöderqvistVarför startades det en intressentgrupp för byggmaterial?
– Vi ska ta tillvara på materialtillverkarnas intressen och kunskaper inom BIM. Många tillverkare har kommit långt i sin anpassning till digitala processer inom bygg och det finns både idéer och en stor vilja att nå ut med detta.

– Det är framför allt materialtillverkare som är med i gruppen men också konsulter, entreprenörer, branschföreningar och intresseorganisationer.

Vad är det ni ska göra i gruppen och vilka frågor diskuterar ni?
– Gruppen är nystartad så många frågor som ska diskuteras är inte riktigt färdigformulerade. Vi ser dock att det finns en stor kunskap hos materialföretagen och att miljö- och klimatinformation är centralt för företagen.

– Kunskapsspridning är viktigt i gruppen men jag tror också att vi kommer kunna visa på affärsmöjligheter och driva frågor framåt. Jag hoppas att vi med stort engagemang kommer visa vad materialtillverkare kan!
 
Varför är det som ni jobbar med i gruppen viktigt i ett större perspektiv?
– I den globala konkurrensen måste företag förändra sitt erbjudande.  Med nya verktyg och modeller innebär detta nya möjligheter. Inom gruppen tror jag att vi kommer att kunna identifiera viktiga områden där vi löser problem tillsammans. Detta gäller till exempel standarder för hantering av information i olika skeden.


Kontakt

Om du vill vara med i gruppen eller har frågor, skicka ett e-post till Johan Söderqvist: johan.soderqvist@bimalliance.se.

Intressentgrupperna är till för medlemmar i BIM Alliance.