Europas offentliga verksamheter går samman i BIM-frågor

2016-02-03

Den nyligen bildade "EU BIM Task Group", samfinansierad av EU-kommissionen, ska samla nationella initiativ i ett gemensamt och enat europeiskt förhållningssätt för att utveckla en digital byggsektor i världsklass. Trafikverket representerar Sverige i gruppen.

EU-kommissionen finansierar "EU BIM Task Group" i två år framåt. Finansieringen ska användas till att driva ett gemensamt Europeiskt nätverk för BIM-frågan. Nätverket ska ta fram ett enhetligt sätt att använda BIM i offentlig verksamhet. Gruppen kommer att kommunicera sina målsättningar via möten och konferenser runt om i Europa.

Den 19 januari hölls det första officiella mötet med styrgruppskommittén i Bryssel. Gruppen består idag av fjorton Europeiska medlemsländer med representanter från offentliga beställare, offentliga byggnads- och infrastrukturägare och beslutsfattare från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Island, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Ett evenemang för att lansera gruppen kommer att hållas i Bryssel under våren. Syftet med mötet är att få fler medlemsländer att ansluta sig till gruppen och att samverka med branschen.

Styrelseordförande för "EU BIM Task Group", Adam Matthews, som också ingår i Storbritanniens egen "BIM Task Group" tillsatt av Storbritanniens regering, konstaterar:

– Genom bildandet av, och arbetet inom "EU BIM Task Group" är vi övertygade om att vi kommer att skapa en vilja inom offentliga sektorn i Europa att leda utvecklingen av BIM och därmed också långsiktigt skapa en öppen, digital och konkurrenskraftig byggsektor i världsklass.

Ingemar Lewén som leder arbetet med införande av BIM i Trafikverket är nöjd.
– Jag är glad att det finns en samsyn kring BIM i Europa säger han.