Projekt för ökad BIM-användning i Sveriges kommuner och landsting

2016-01-26

BIM Alliance har pratat med Felix Krause som är handläggare på SKL - Sveriges kommuner och landsting. Felix var en av talarna på BIM-konferensen som arrangerades av SKL och BIM Alliance den 3 december.

Felix Krause, SKLSKL driver BIM-projektet "från plan till förvaltning", vad handlar det om?

– Många av våra medlemmar har svårt att se hur de kan tillämpa BIM på ett användbart sätt. Vi vill därför sprida kunskap om BIM och de möjligheter som det innebär både för små och stora organisationer.

– Det här projektet ska ge en översiktlig bild av vad BIM faktiskt är och vad det kan användas till. Målet är att inspirera och öka kunskapsnivån i våra kommuner och landsting. Vi vill se vad det finns för olika ambitionsnivåer och undersöka hur man får med sig BIM hela vägen in i förvaltningsfasen.

När är projektet klart och hur ska resultatet presenteras?

– Projektet är i sin inledningsfas och ska vara klart runt årsskiftet. Vi ska diskutera hur resultatet ska kommuniceras men målet är att det ska bli en skrift som skickas ut till ett urval av våra medlemmar. Vi vet också att projektet kommer att presenteras på flera av våra årliga konferenser.

Hur långt har Sveriges olika kommuner och landsting kommit i BIM-utvecklingen?

– De stora kommunerna och landstingen ligger i framkant eftersom de har resurser och ett stort behov av att arbeta med frågan. Många organisationer fokuserar i första hand på att arbeta med BIM i sina nya projekt och på att ta hand om de modeller som levereras i projektens början. Arbetet i befintliga fastigheter har inte kommit lika långt.

Hur kan SKL driva på BIM-utvecklingen?

– Genom det här inledande projektet kommer vi att se vilka behov våra medlemmar har och arbeta utifrån hur vi kan hjälpa till. Vi engagerar oss också i andra BIM-relaterade frågor som till exempel i arbetet med nya BSAB.