Storsatsning på BIM i norskt sjukhusprojekt!

2015-12-22

Ett nytt sjukhus byggas i norska Tønsberg och det ska ske 50 procent snabbare och 10 procent billigare än för traditionella sjukhus. BIM med öppna standarder kommer att användas i hela planeringen, konstruktionen och driftsfasen.

Tønsberg Projektet omfattar byggande av psykiatri och allmänmedicin, inklusive nya larmcentralen. Den totala ytan är cirka 43.000 kvadratmeter, och hela utvecklingen kommer att vara klar 2020.

Sjukhuset ska byggas 50 procent snabbare, till 10 procent lägre byggkostnader och med 0 byggfel. Det ska bland annat ske med hjälp av BIM – projektet ska vara ett komplett BIM-projekt med öppna standarder. I projektet fokuserar man också på industriell produktion av element och moduler och på standardisering av rum, funktionalitet och tekniska lösningar.

BIM kommer att användas i hela planeringen, konstruktionen och driftsfasen i syfte att uppnå en effektiv användning av resurser, minskade kostnader, kortare byggtider och förbättrad byggkvalitet. En signifikant effekt är också mindre buller för sjukhusets normala verksamhet och färre problem med säkerhet, hälsa och arbetsmiljö.

Läs mer om projektet hos Sykehuset i Vestfold (norska)

Läs mer om projektet hos Sykehusbygg (norska)

Vill ditt företag vara med i projektet? Svenska företag som är intresserade av att arbeta i Norge kan delta i anbudsförfarandet.

Läs mer om anbudsförfarandet