Ett händelserikt 2015 för BIM Alliance!

2015-12-18

2015 går mot sitt slut och det blir tillfälle till summering av det som varit – och nyfikna framåtblickar på vad nästa år kan bära med sig.

2015 går mot sitt slut och det blir tillfälle till summering av det som varit – och nyfikna framåtblickar på vad nästa år kan bära med sig.

Inom BIM Alliance har det varit ett spännande och intensivt år där det är tydligt hur den pågående digitaliseringen gett ytterligare bränsle till BIM-utvecklingen och till engagemanget för frågorna i sektorn. Vi har blivit fler medlemmar och vi har märkt ett stort engagemang i våra intressentgrupper som utökats till sex stycken, i våra 13 seminarier och konferenser och i våra projekt.

Det stora BSAB-projektet har pågått nästan hela året och vi ser fram emot resultatet till sommaren som en viktig pusselbit i det obrutna informationsflödet. Vi har jobbat med avtals- och juridikfrågor kring BIM, och vi har tillsammans med SABO lanserat fastAPI som ett gemensamt gränssnitt för förvaltningsinformation. Det är också väldigt glädjande att sektorn tillsammans med de forskningsfinansierande myndigheterna nu kan starta det stora innovationsprogrammet Smart Built Environment, som ger oss stora möjligheter att tillsammans driva på utvecklingen.

Planeringen för 2015 års aktiviteter är i slutfasen och vi ser fram emot att träffa alla er medlemmar under många spännande BIM-aktiviteter 2016.

God jul och gott nytt år önskar BIM Alliance programledning!