Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2015-12-17

Vid stadsplanering är det mycket värdefullt att i ett tidigt skede använda sig av vindsimuleringar för att skapa bra förutsättningar för att uppnå bästa lösningar för ett område. Tack vare digitala verktyg blir det möjligt att genomföra en iterativ process.

När White arkitekter skulle delta i utformningen av stadsplan för etapp 3 av Gävle Strand var kraven från beställaren Gävle kommun bland annat att området ska vara en långsiktigt hållbar stadsdel med bra klimat och bra energilösningar. Den sista etappen av projektet att omvandla de gamla hamnkvarteren till ett bostadsområde för cirka 2 400 invånare, består av det område som ligger längst ut mot havet och som är mycket utsatt för vind och hårt väder.

– För att utveckla området, få rätt volymer på byggnaderna, ett bra gatunät och bra kvartersstrukturer måste vi självklart förhålla oss till vädret och klimatet, säger Dermot Farrelly, miljöspecialist på White arkitekter. Vi ville skapa bra förutsättningar för att byggnaderna skulle kunna få bra energiprestanda och ett bra mikroklimat för dem som rör sig i området.

Läs mer i BIM Alliance nya infoblad "Bättre stadsplanering med hjälp av digitala analyser".

Till BIM Alliance infoblad