"Drönare ger stora möjligheter i vår bransch"

2015-12-16

BIM Alliance har pratat UAS, eller drönare som de också kallas, med Johan Stribeck som är avdelningschef för VDC/visualisering på Tikab. Johan var en av talarna på konferensen ”UAS 2015 – obemannade farkoster för effektiv datainsamling” som arrangerades av BIM Alliance och ULI Geoforum den 26 november.

Vad använder man drönare till just nu?
– Drönare används på olika sätt i flera branscher. Ett exempel är jordbruk där man inspekterar åkrar innan skörd för att förhindra viltolyckor. Man tittar på även på odlingarna från ovan, för att se var det växer som det ska och var det växer sämre.

– Lite mer självklara branscher är filmare och mäklare som nyttjar drönare istället för flygfoto. Stor nytta har man upplevt i samband med räddningstjänst och polisiär verksamhet där överblick över katastrofområden på kort varsel och autonom flygning är ovärderligt. 
 
Vad har BIM med drönare att göra?
– När drönarna kom på allvar för tre år sedan såg jag direkt en koppling till både visualisering och BIM. Med drönartekniken kan vi visualisera en nybyggnation i en befintlig miljö på ett par dagar – något som annars skulle tagit veckor. Tekniken kan användas som komplement till samordningsmodellerna och användas för att kommunicera med allmänhet och brukare.
 
– Än mer kopplat till BIM är självklart tekniken att generera 3D-modeller av befintliga byggnader och miljöer. Det kan göras på olika sätt. Idag nyttjar vi främst tekniken med fotogrammetri som ger oväntat bra resultat. Resltatet kommer ut både som texturerade ytmodeller och punktmoln. Ytmodellerna nyttjas effektivt för visualisering och punktmolnen är utmärkt projekteringsunderlag som kan läsas in i alla moderna 3D- och BIM-verktyg. Detta konkurrerar inte med dagens laserskanning utan teknikerna kompletterar varandra. Drönarskanning lämpar sig där man snabbt vill få in stora områden av byggnaders exteriörer eller markområden där precisionsbehovet inte är på millimeternivå. 
 
Drönare har utvecklats enormt de senaste åren. Vad ser du för trender?
– Maskinerna kommer bli mer och mer lättanvända och autonoma. Idag krävs ett ganska stort engagemang och en hel del kunskap. När också en tydlig lagstiftning är på plats så kommer vi se drönare i luften var vi än tittar. Allt ifrån paketleveranser till automatiserad räddningstjänst där medicin levereras "on the fly" – till exempel hjärtpatienter som plötsligt får höga värden på sina promenader.

– I vår bransch kommer vi snart se tillämpningar där vi kan montera Lidar-sensorer på drönare, då kan vi laserskanna från luften och nå millimeterprecision. Fotogrammetri kommer antagligen utgå som teknik.

Drönarutställning

En drönare på plats på konferensen ”UAS 2015 – obemannade farkoster för effektiv datainsamling” den 26 november 2016.

Vad finns det för utmaningar framöver?
– När vi flyger idag så får vi hjälp av ca 20 satelliter att navigera med en precision på en halvmeter. Framöver måste drönare även ha full koll på omgivningen och kunna se och känna av hinder av olika slag. Denna teknik utvecklas idag i bilindustrin och på till exempel Google med deras förarlösa bilar. Idag när batteriet tar slut i en normal drönare så flyger den hem och landar innan batteriet tar slut. Men om ett 40 meter hög byggnad står i vägen så kommer drönaren sannolikt flyga rakt in i den. Så kan det inte vara i framtiden.

– En annan viktig sak är att drönarna bör kunna kommunicera med varandra när det blir tätt i luften, på samma sätt som båtar gör på sjön eller flygplan gör i luften.

– En avgörande fråga är också hur lagstiftning och tillståndsupplägget kommer bli framöver. Helt klart är att de gråzoner som finns idag måste förtydligas och anpassas och alla länder har olika inställning till detta. Min känsla är att Sverige ser drönartekniken som en stor möjlighet och kommer snarare lätta lagstiftningen.
 
För vilka aktörer i samhällsbyggnadssektorn är utvecklingen med drönare mest intressant?
– Jag skulle säga att de flesta kommer att kunna effektivisera sina processer med drönare. Frågan är lite som att för 30 år sedan fråga vilka som är mest intresserade av datorer. Listan kan göras hur lång som helst men en gissning skulle till exempel vara:

  • Byggherrar och fastighetsutvecklare som vill visualisera sina ideer på en mängd olika platser
  • Byggherrar som vill ge sina konsulter exakt underlag om hur aktuell tomt ser ut eller byggnad som ska byggas om är beskaffad
  • Entreprenörer som vill dokumentera arbetsplatsen och ge input till produktionsplanering
  • Entreprenörer eller leverantörer av material som vill mängdberäkna massor snabbt och enkelt
  • Konsulter som vill ha in relationsunderlag

– På sikt kan entreprenörer nyttja drönare för montage. Det finns idag exempel på drönarsvärmar som hjälps åt att stapla block i mycket avancerade former och på hög höjd. Nyttjas drönarna så, behövs inte utsättning överhuvudtaget. Endast stickprov skulle behövas i efterhand.

– Det korta svaret på frågan är att de som har bäst fantasi kommer ha störst nytta av drönare framöver. Jag började fantisera kring detta för tre år sedan och har mycket stor nytta av drönare redan nu.

Drönarutställning

En drönare på plats på konferensen ”UAS 2015 – obemannade farkoster för effektiv datainsamling” den 26 november 2016.