Två nya medlemmar i BIM Alliance!

2015-12-14

Vi hälsar SSC - Skellefteå Snickericentral och El Concept Sweden varmt välkomna som medlemmar i BIM Alliance!

SSC Skellefteå Snickericentral är Nordens ledande snickerileverantör och objektspecialist. Företaget har funnits sedan 1959 och har idag ett brett utbud av produkter och tjänster som möjliggör att skapa miljöer i trä. Affärsmodellen innefattar hela kedjan från rådgivning och försäljning till produktion och montage.

El Concept Sweden AB är ett elkonsultbolag som erbjuder marknadens bygg- och anläggningssektor el-tekniska konsultuppdrag. El Concept arbetar med kvalificerade konceptlösningar för el inom branscher med höga krav på fungerande produktionsmiljöer, till exempel läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och elektronikindustrin.

BIM Alliance medlemmar

BIM Alliance har cirka 160 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance