Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2015-12-07

Informationsstandarden Vilma är nyckeln som ger tillgång till all den information som kan kopplas till en unik produkt och som möjliggör samverkan mellan olika standarder. Därför är Vilma viktig för den fortsatta utvecklingen av BIM. Leverantörer och handelsföretag inom byggsektorn använder redan standarden. Målet är att även få arkitekter, konstruktörer och entreprenörer att använda den.

Vilma är en svensk informationsstandard för att identifiera och beskriva produkter/objekt samt för att skapa spårbarhet till och inom processerna. Idag är cirka 65 procent av byggsektorns leverantörer knutna till standarden. Branschrådet Vilma, som driver utvecklingsarbetet, siktar nu mot att knyta standarden till BIM.

– Vi har engagerat oss i BIM Alliance för att gå vidare med utvecklingen  av Vilma. I vårt nya projekt, som beräknas vara klart 2018, kommer vi att möjliggöra att standarden kan användas fullt ut i det konkreta BIM-arbetet, säger Christer Green på Branschrådet Vilma och den som svarar för det  praktiska utvecklingsarbetet.

Läs mer i BIM Alliance nya infoblad "Produktinformation viktig för digital informationskedja".

Till BIM Alliance infoblad