Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2015-11-24

Tydliga krav från början, tidig samverkan mellan arkitekt och miljökonsult, gemensamma mål och visioner samt, inte minst, digitala verktyg. Då kan man komma långt när det gäller att optimera miljölösningarna för en byggnad. Det visar exemplet Johanneberg Science Park i Göteborg.

Johanneberg Science Park som togs i bruk i september 2015, fungerar som en mötesplats där olika aktörer kan samverka kring samhällsbyggnad, energi, material- och nanoteknik. Scienceparken ägs av Göteborgs stad, Chalmers tekniska högskola och ett antal företag. Byggnaden uppfyller kraven
för Miljöbyggnad Guld och dessutom kraven i Chalmersfastigheters miljöprogram, som delvis är strängare än Guld. Bland annat finns krav på livscykelperspektiv.

– Miljökraven var mycket vassa, säger Max Tillberg, konsult på Bengt Dahlgren med fokus på innemiljö. Byggnaden och de tekniska systemen ses som en helhet vilket innebär att byggnaden kan knytas ihop med andra system i Chalmers område.

Läs mer i BIM Alliance senaste infoblad "Energieffektiva byggnader med hjälp av digitala verktyg".

Till BIM Alliance infoblad