Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2015-11-03

Möjligheter till visualisering, smidig informationshantering, överblick av kvalitetsdokument – fördelarna är många när BIM används i bygget av Sveriges största BIM–baserade järnvägsprojekt. Både entreprenören Skanska och byggherren Trafikverket uppskattar att BIM fortsätter vara tongivande arbetssätt och att modellen så småningom följer med in i förvaltningsskedet.

Läs mer i BIM Alliance senaste infoblad "Fortsatt BIM-arbete i Stenkumla-Dunsjöprojektet".

Till BIM Alliance infoblad