Delta i ny fokusgrupp för BIM i förvaltningsprocessen

2015-11-02

BIM Alliance intressentgrupp för förvaltning har framförallt fokus på BIM i förvaltningsprocessen. För att skapa förutsättningar för ett mer operativt arbete i intressentgruppen har tre fokusgrupper bildats. Nu har du chansen att vara med i fokusgruppen ”Förvaltningsprocessen”.

Fokusgrupp ”Förvaltningsprocessen” ska – med utgångspunkt från verksamhetsnyttorna i förvaltningens olika processer – definiera vilka informationsmängder som behövs för att utföra arbetsuppgifterna på det effektivaste sättet. Gruppen ska också titta på hur informationen ska hanteras och presenteras vid utförandet.

Gruppen kommer arbeta med informationsmängder utifrån tre huvudområden:

  • Administrativ och ekonomisk förvaltning
  • Teknisk förvaltning
  • Drift

Arbetet är en del i de tre fokusgruppernas arbete med att skapa effektiva informationsflöden för bygg- och förvaltningsprocesserna.

Informationsmängderna som gruppen definierat kommer utgöra underlag till fokusgruppen ”Leveranser och verktyg”. Leveranser och verktyg ska omsätta och paketera kraven på informationsmängder till informationsleveranser. De ska dessutom utforma verktyg som kan vara ett stöd i arbetet.

Fokusgruppen ”Byggherrekrav” ska ta sig an den stora utmaningen att implementera kraven i upphandlingsprocessen. Kravställningen från förvaltningen ska samordnas med kraven kopplat till byggprocessen.

Ta chansen och engagera dig!

Till gruppen Förvaltningsprocessen söker BIM Alliance personer med verksamhetskunskap inom sektorerna stat, kommun, landsting, allmännyttan och kommersiella fastighetsägare. Exempel på roller kan vara förvaltare, kundansvariga, driftcontrollers, hyreshandläggare, drifttekniker eller tekniska förvaltare.

Vill du vara med? Skicka en kort beskrivning av vilken roll du har i ditt företag eller din organisation till Mats Broman: mats.broman@5d.se.  Intresseanmälan ska skickas in senast den 11 november.

Fokusgruppen är till för BIM Alliance medlemmar och max 12 personer får plats i gruppen.

Första mötet i slutet av november

Gruppens första möte kommer genomföras den 25 november klockan 10.00-15.00 i Stockholm.

Läs mer om mötet i BIM Alliance kalendarium