Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2015-10-26

Sedan sommaren 2014 finns gemensamma beteckningar och koder på objekt inom installationsområdena VVS, el och tele. Nu har även BIP (Building Information Properties) för bygg arbetats fram och därmed kan den gemensamma databasen bipkoder.se användas av stora grupper inom den svenska byggbranschen.

Databasen är ett viktigt redskap för en smidig BIM-projektering. Resultatet av BIP-arbetet är även en viktig del i det pågående arbetet med att utveckla BSAB 2.0.

Läs mer i BIM Alliance senaste infoblad "Gemensam databasmed BIP-koder för installation och bygg".

Till BIM Alliance infoblad