Ny medlem i BIM Alliance

2015-10-21

Vi hälsar centrumbildningen Brains & Bricks varmt välkommen som medlem i BIM Alliance!

Brains & Bricks är en centrumbildning som fokuserar på material- och informationsflöden samt besluts- och planeringsstöd som skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv byggbransch. Det är en gemensam satsning som initierats av byggföretaget Peab, Linköpings universitet och Katrineholms kommun. Brains & Bricks förenar modern forskning med praktiskt byggande.

BIM Alliance medlemmar

BIM Alliance har cirka 160 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance