"BSAB är en framgångsfaktor"

2015-10-20

BSAB är klassifikationssystemet som används genom hela byggprocessen och ska identifiera, dela upp och sortera in information på ett likartat sätt för all bygg- och fastighetsverksamhet. Just nu pågår projektet BSAB 2.0 där man arbetar fram ett nytt, bättre och mera innehållsrikt BSAB.

- För mig handlar BSAB om att göra rätt sak, och fatta rätt beslut i rätt skede, att kommunicera information på rätt nivå, skriver Tobias Hoel från ÅF Infrastructure AB på Svensk Byggtjänst webbplats.

- I byggbranschen börjar vi ofta om från början. Det kommer gå snabbare och snabbare framöver och vi måste lära oss att återanvända det vi gör och dessutom behöver vi ha ett gemensamt språk som vi kan tillämpa genom hela livscykeln. Det gemensamma språket kan vara BSAB. Samma arbete kan göras på kortare tid om vi lär oss att återanvända informationen, skriver Tobias vidare.

Läs hela texten på Svensk Byggtjänst webbplats