Ny organisation för intressentgrupp Förvaltning

2015-10-20

BIM Alliance intressentgrupp för förvaltning har främst fokus på BIM i förvaltningsprocessen. För att skapa förutsättningar för ett mer operativt arbete har tre fokusgrupper bildats.

Intressentgruppen för förvaltning har främst fokus på BIM i förvaltningsprocessen, men även på vilka krav detta medför på BIM-modellen i byggprocessen och på hur BIM kan användas för kravställande i tidiga skeden. Gruppen består av fastighetsägare och byggherrar bland BIM Alliance medlemmar, men även av företag och konsulter med fokus på förvaltningsskedet.

Gruppen för förvaltning träffas 2-3 gånger per år under ledning av Lars Lidén och Leif Sundbom. Kontakta Lars eller Leif om du vill veta mer om intressentgrupp förvaltning: lars.liden@metafa.se eller leif.sundbom@bimalliance.se.

Tre nya fokusgrupper

I syfte att skapa förutsättningar för ett mer operativt arbete har tre stycken nya fokusgrupper bildats.

Förvaltningsprocessen 
Fokusgrupp ”Förvaltningsprocessen” har till uppgift att med utgångspunkt från verksamhetsnyttorna i förvaltningens olika processer definiera vilka informationsmängder som behövs för att utföra arbetsuppgifterna på effektivaste sätt samt hur informationen ska hanteras och presenteras vid utförandet. Gruppen kommer arbeta med informationsmängder utifrån tre huvudområden; administrativ och ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning samt drift. De definierade informationsmängderna kommer att utgöra underlag till kravställande av BIM-leveranser från byggprocessen. Fokusgruppen under ledning av Mats Broman planerar att genomföra sitt första möte i slutet av november.

Kontakta Mats Broman om du vill veta mer: mats.broman@5d.se

Byggherrekrav
Fokusgruppen ”Byggherrekrav” ska ta sig an den stora utmaningen att implementera kraven i upphandlingsprocessen och samordna kravställningen från förvaltningen med kraven kopplat till byggprocessen. Första mötet under äger rum i november/december.

Kontakta Anderas Persson om du vill veta mer: andreas.persson@familjebostader.com

Leveranser och verktyg
Fokusgruppen ”Leveranser och verktyg” ska omsätta och paketera kraven på informationsmängder till informationsleveranser samt utforma verktyg som kan vara ett stöd i arbetet med detta. Resultat och dokumentation från gruppens arbete presenteras på www.tools.bimalliance.se

Fokusgruppen ”Leveranser och verktyg” genomförde sitt första möte i samband med seminariet Informationsleveranser i Stockholm den 24 september, där projektet redovisade hur långt man kommit i arbetet med:

  • Tillämpningsanvisningar – Bygghandlingar 90 del 8
  • Verktyg för kravställande
  • Samverkan med programleverantörer – vad gäller förankring och verifiering

Fortsättningsvis kommer gruppen att arbeta med riktade möten dels för medlemmar som arbetar med informationsleveranser till och från förvaltning och dels för medlemmar som är systemleverantörer och som arbetar med informationsleveranser i sina system.

Kontakta Per Erllandsson om du vill veta mer: per.erlandsson@astacus.se