Två nya medlemmar i BIM Alliance

2015-09-23

Vi hälsar bostadsföretaget Stockholmshem och Svenska kyrkan varmt välkomna som medlemmar i BIM Alliance!

Stockholmshem är Stockholms största bostadsbolag med cirka 24 000 lägenheter och 50 000 hyresgäster.

Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund. I Sverige finns omkring 3 400 kyrkobyggnader som tillhör Svenska kyrkan.

BIM Alliance medlemmar

BIM Alliance har cirka 160 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance