Engagemang för BIM i utbildningen

2015-09-23

Den 18 september anordnade BIM Alliance en konferensdag för högskolor och universitet om gemensamma frågor och samverkan kring utbildningsnivåer, material och föreläsningar.

Diskussionerna under dagen var givande och det blev tydligt att lärosätena har ett behov av att samverka och dela erfarenheter med varandra. Förhoppningsvis blev konferensdagen starten på ett långsiktigt utbyte mellan deltagarna i BIM-frågor.

Läs mer och ladda ner presentationer från dagen