Sverige är fortfarande världens tredje bästa innovationsland

2015-09-21

Sverige är fortsatt världsledande nation när det gäller innovationsförmåga. Den tidigare tredjeplatsen efter Schweiz och Storbritannien försvaras när World Intellectual Property Organisation, WIPO, presenterar årets globala Innovationsindex.

Sverige är fortsatt världsledande nation när det gäller innovationsförmåga. Den tidigare tredjeplatsen efter Schweiz och Storbritannien försvaras när World Intellectual Property Organisation, WIPO, presenterar årets globala Innovationsindex.

WIPO mäter innovationsförmågan i 141 länder. I toppen efter Sverige kommer Nederländerna och USA.

– Det är glädjande att Sverige rankas högt, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som dock menar att det finns utmaningar att ta tag i. Den ambitionen, att Sverige ska vara ett av världens bästa länder när det gäller innovation, präglar arbetet med den kommande forskningspropositionen, som är tänkt att läggas på riksdagens bord nästa höst.

I WIPO-rapporten poängteras hur viktigt det är med sambandet mellan innovation och universitet och mellan innovation och tillväxt och att det därför behövs en effektiv innovationspolitik som för utvecklingen framåt.

DE 25 högst rankade länderna i globalt innovationsindex:

1 Schweiz
2 Storbritannien
3 Sverige
4 Nederländerna
5 USA
6 Finland
7 Singapore
8 Irland
9 Luxemburg
10 Danmark
11 Hong Kong (Kina)
12 Tyskland
13 Island
14 Sydkorea
15 Nya Zeeland
16 Kanada
17 Australien
18 Österrike
19 Japan
20 Norge
21 Frankrike
22 Israel
23 Estland
24 Tjeckien
25 Belgien