Utlysning: Sakernas Internet

2015-09-16

I den här utlysningen finansierar det strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet studier kring utvecklandet av digitala tjänster baserat på Internet of Things, IoT, och undersökningar kring IoT Ekosystem.

Det strategiska forsknings- och innovationsprogrammet Internet of Things (IoT) är ett program för att realisera delar ur den nationella agendan för Internet of Things. Målet är att svensk industri och offentlig sektor ska bli bäst i världen 2025 på att utnyttja fördelarna med IoT.

Vad kan man söka för?

Undersökningar eller studier av: 

  • IoT Ekosystem
  • Från fysisk produkt till digitala tjänster baserat på IoT - hur sker detta?

Samt resultatspridning av det som undersökningarna kommer fram till.

Vem kan söka?

Aktörer från näringslivet, offentlig verksamhet, akademi, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer. Företag ska vara de organisationer som undersökningarna baseras på. Dessa företag förutsätts vara delaktiga i projektet.

Hur mycket kan sökas?

Utlysningen har en total maximal budget om 3,5 milj. kr och kommer att kunna finansiera två till fyra projekt. Normalt kan vi max finansiera 50% av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 14 sep
Sista ansökningsdag: 16 okt kl 14:00
Beslutsdatum: 25 nov

Läs mer och ansök på VINNOVAs webbplats