Ny medlem i BIM Alliance

2015-09-16

Vi hälsar infrastrukturbolaget AECOM Nordic varmt välkommen som medlem i BIM Alliance!

AECOM skapades för att utforma, bygga, finansiera och driva världens infrastruktur. AECOM tillhandahåller planering, samråd, arkitektur och konstruktion av till exempel motorvägar, flygplatser, broar, kollektivtrafiksystem, vatten- och avfallsverk, kraftledningar och eldistribution. AECOM har cirka 100 000 anställda och verkar i 150 länder.

BIM Alliance medlemmar

BIM Alliance har cirka 160 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance