Två nya medlemmar i BIM Alliance

2015-08-25

Vi hälsar branschföreningarna Byggmaterialindustrierna och TMF trä- och möbelföretagen varmt välkomna som medlemmar i BIM Alliance.

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag med över 800 medlemsföretag. Byggmaterialindustriernas primära uppdrag är att ta tillvara medlemsföretagens intressen och skapa goda förutsättningar för deras verksamhet.

TMF är en bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med över 30 000 anställda. TMF arbetar för att främja företagandet inom svensk trä- och möbelindustri

BIM Alliance medlemmar

BIM Alliance har cirka 160 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance