"Viktigt att vara en del av BIM-utvecklingen"

2015-08-25

BIM Alliance har pratat med Lennart Andersson som arbetar med verksamhetsutveckling hos nya BIM Alliance-medlemmen och byggentreprenören Q-gruppen. Lennart är dessutom ny ledamot i BIM Alliance styrelse.

Du jobbar med verksamhetsutveckling hos Q-gruppen, vad innebär det?

-  Q-gruppen expanderar och vi arbetar nu med att skapa bättre stöd för projekten med inköpsavtal, IT-hjälpmedel, personaladministration, kommunikation och utveckling av organisationen. Precis som hos många andra företag i branschen pågår det en generationsväxling hos oss som kräver nya processer och hjälpmedel för att hjälpa yngre medarbetare att utvecklas snabbt och komma in i sina roller i projekten.

Berätta, varför blev Q-gruppen medlem i BIM Alliance?

- Vi kommer arbeta mer med BIM framöver och då måste vi på Q-gruppen ha rätt förutsättningar. Som medlem får vi tillgång till kunskap och erfarenheter men kan också vara med och bidra till att branschen utvecklas åt rätt håll. Det är viktigt att vi förstår varandra och kan enas om sådant som arbetsmetoder, standarder, kravställningar och liknande. På så vis kan projekteringen optimeras och underlätta i produktion och förvaltning.

Varför valde du att engagera dig i BIM Alliance styrelse?
- Branschen har med BIM fått ett hjälpmedel som gör att vi har mycket stora möjligheter att bygga bättre, billigare, säkrare och snabbare och jag vill vara en del av den utvecklingen. Branschgemensamma sammanhang är intressanta eftersom det ger så mycket när vi jobbar tillsammans, vi åstadkommer saker som vi inte kan genomföra på egen hand. Dessutom får allt så mycket större genomslagskraft.