Två nya medlemmar i BIM Alliance

2015-07-02

Branschföreningen ULI Geoforum och byggmaterialföretaget Knauf Danogips är varmt välkommna som nya medlemmar i BIM Alliance!

ULI Geoforum är en nationell branschförening inom området geografisk information och geografisk IT med över 200 medlemmar – myndigheter, kommuner, företag, institutioner, föreningar och andra organisationer som producerar eller använder geografisk information/IT. Föreningen verkar för ökad, breddad och mer effektiv användning av geografisk information och geografisk IT, för att det bidrar till ett bättre samhälle.

Knauf Danogips utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer framför allt produkter och system för rumsavskiljning, baserat på materialet gips – med fokus på systemlösningar och helhetstänk. Knauf Danogips ingår i Knauf-gruppen som är ett världsomspännande familjeföretag. Knauf-gruppen är en av Europas största tillverkare av byggmaterial med produktionsanläggningar på mer än 175 platser runt om i världen och drygt 23 000 anställda.

BIM Alliance medlemmar

BIM Alliance har cirka 160 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance