BIM Alliance i panelsamtal i Almedalen

2015-07-01

Blir framtidens samhällsbyggnad och bostäder bättre med hjälp av Internet of things? Per Bjälnes, BIM-strateg på Tyréns och representant för BIM Alliance, medverkade idag i ett panelsamtal i Almedalen.

Under onsdagen debatterade Per Bjälnäs Internet of things i samhällsbyggandet med bland andra statssekreteraren Conny Wahlström. Nyttor och effekter men också risker och personlig integritet diskuteras flitigt.

Per Bjälnes menade i diskussionen att IoT hjälper oss att förstå hur vi använder lokaler, stadsmiljöer, energi, vatten och hur vi rör oss. Det hjälper oss att effektivisera och att planera och utforma miljöer efter våra behov. Per sa också att vi behöver en gemensam öppen informationsinfrastruktur. Då kan olika företag, branscher, privat och offentlig sektor interagera och utveckla massor av applikationer, tjänster och nya lösningar.

Cattis Carlén från Riksbyggen menade vidare att vi måste koppla ihop digitaliseringen med andra utmaningar: Globalisering, Urbanisering och Digitalisering - GUD!

 

Panelen

Från vänster på bilden ser vi Per Bjälnes, BIM-strateg på Tyréns och representat för BIM Alliance. Cattis Carlén från Riksbyggen, Jonas Söderström debattör och internetveteran från inUse Experience , Conny Wahlström, statssekreterare hos bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (mp) och Anna Kelly Senior Manager från PwC Sweden.