Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2015-06-29

Öppna standarder är av största betydelse för att BIM ska fungera. En av svårigheterna med att ta fram heltäckande standarder är att tillgodose de olika informationsbehov som uppstår i olika skeden. För att standarderna ska tillgodose marknadsaktörernas samlade behov krävs att alla som berörs av standarden haft möjlighet att medverka till dess utformning. Sedan i våras deltar Trafikverket aktivt i standardiseringsarbetet som medlem av buildingSMART International och OGC.

Läs mer i BIM Alliance senaste infoblad "Nya BIM-standarder måste tillgodose alla aktörers behov".

Till BIM Alliance infoblad