Två nya medlemmar i BIM Alliance

2015-06-17

BIM Alliance hälsar branschorganisationen Bygg- och järnhandlarna och branschstandarden Vilma varmt välkomna som nya medlemmar i BIM Alliance!

Bygg och Järnhandlarna är en branschorganisation med cirka 750 medlemmar som samlar landets bygg- och järnhandelsföretag.

Vilma är en branschstandard för artikelinformation utvecklat av företag och organisationer inom bygg, järn och vvs.

BIM Alliance medlemmar

BIM Alliance har cirka 160 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance