"BSAB påverkar hela branschen - passa på att engagera dig!"

2015-06-16

BIM Alliance har pratat med Rogier Jongeling som är med i BIM Alliance programledning, vd på PlanB och ordförande i styrgruppen för branschprojektet BSAB 2.0.

Vad är BSAB är för något?

- BSAB är ett gemensamt språk för byggbranschen. Vi använder benämningar på saker och ting omkring oss för att beskriva till exempel krav, lösningar och aktiviteter. När man låter två personer beskriva en och samma sak inser man direkt att dessa beskrivningar inte är helt lika. För att alla aktörer i bygg- och förvaltningsprocessen ska kunna kommunicera med varandra och använda varandras information behöver vi använda samma språk och det är där BSAB fyller sin funktion.

Rogier Jongeling- BSAB-systemet bygger på en internationell ISO-standard och systemet är uppbyggt av ett antal olika tabeller med koder. Systemet används i dagsläget inom många olika sammanhang – exempelvis i filbenämningar, CAD-program, beskrivningar och kostnadskalkyler. BSAB ägs, förvaltas och vidareutvecklas av branschägda Svensk Byggtjänst och BSAB-systemet är tillgängligt på bsab.byggtjanst.se

Vad är det ni gör i projektet ”BSAB 2.0”?

- Inom projektet BSAB 2.0 jobbar vi med en vidareutveckling av BSAB-systemet. Systemet är i grund och botten bra, men det finns begränsningar som gör att man i dagsläget inte kan använda det för att beskriva information genom livscykeln av ett hus eller anläggning; och då faller tyvärr mycket av BIM-tänket kring den obrutna informationskedjan. Vill man tillämpa BSAB-koder i en BIM-modell inser man rätt så fort att systemet inte räcker till inom flera områden. Det finns dessutom inga egenskaper inom dagens BSAB-system och det är kanske den allra största begränsningen. Vi jobbar med att ta fram egenskapsuppställningar och med att utveckla olika tabeller.

- Med BSAB 2.0 säkerställer vi en mycket viktigt förutsättning för införande av krav på BIM enligt nivå 2 och särskilt nivå 3. Utan BSAB 2.0 är det in princip omöjligt att implementera nuvarande och kommande krav på BIM som bland annat Trafikverket, Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare och Stockholm Vatten ställer.

Vem är det som har nytta av BSAB?

- Det är alla som är verksamma inom bygg- och anläggningsbranschen och inte minst de som förvaltar. Alla har ett behov att förstå och söka information kring den byggda miljön. BSAB 2.0 gör det möjligt att definiera informationen på ett enhetligt sätt. Det låter såklart som ett väldigt stort och övergripande effektmål, men det finns även direkta nyttor för exempelvis projektörer. BSAB kommer inte bara vara mycket mer komplett, utan också mycket bättre tillgängligt via olika webbaserade tjänster.

Varför är BIM Alliance inblandat i projektet?

- För några år sedan genomfördes en förstudie kring standardiseringsbehov. Behovet av ett nationellt klassificeringssystem som passar BIM identifierades som ett av viktigaste behoven i studien. Efter förstudien fortsatte planeringen för utvecklingsprojektet och under 2014 kunde projektet initieras mycket tack vare Trafikverket - som ser ett stort behov av ett klassificeringssystem. Trafikverket har från början varit tydlig med att klassificeringssystemet ska följa och passa branschen.

- Sedan årsskiftet 2014/2015 har Svensk Byggtjänst tagit över projektet för att bredda projektet så att det innefattar alla tekniska system för hela den byggda miljön. Svensk Byggtjänst kommer även att förvalta själva BSAB-systemet när projektet är klart om lite mer än ett år. BIM Alliance är med på flera sätt i projektet. Många av våra medlemmar är med i arbetsgrupper. BIM Alliance är dessutom representerat i systematikgruppen, projektledningen och styrgruppen.

Hur kommer BIM Alliance medlemmar märka av ert arbete?

- Inom BIM Alliance har vi länge pratat om att vi behöver anpassa och utveckla klassificeringssystemet BSAB. Nu är projektet igång och vi deltar aktivt i olika arbetsgrupper. Vi kommer även informera om projektet och dess resultat i våra intressegrupper och på konferenser. Vi kommer försöka få till tillämpningar och andra piloter.

- Som BIM Alliance-medlem har man möjlighet att följa och delta i projektet på olika sätt och man har dessutom möjlighet att vara med bland de första som tillämpar projektresultatet. Flera av BIM Alliance medlemmar, såsom Trafikverket och Fortifikationsverket, flaggar redan nu för att man kommer att anamma BSAB 2.0 i sina krav. Det är en utmärkt möjlighet för våra medlemmar att i ett tidigt skede lära sig mer och utvecklas med BSAB 2.0.

Varför ska man som medlem i BIM Alliance engagera sig i de här frågorna?

- Genom att engagera dig i projektets arbetsgrupper får du bland annat en ovärderlig insikt i och kunskap om det nya klassifikationssystemet – vilket naturligtvis är en konkurrensfördel. För att BSAB 2.0 verkligen ska bli bra behöver vi branschens deltagande så att systemet är genomtänkt av många. Det viktigaste för att engagera sig är att man tycker det intressant och viktigt att jobba med informationsstruktur i livscykeln av byggnader eller anläggningar - och man behöver inte vara expert på BIM, klassifikation eller på att ta fram modeller. På projektets hemsida kan man anmäla sig till olika arbetsgrupper. Det går även bra att kontakta mig direkt.

Läs mer om projektet och engagera dig i en projektgrupp

Kontaktuppgifter