Nytt geokalkylverktyg

2015-06-10

Statens geotekniska institut, SGI, har utvecklat ett digitalt geokalkylverktyg med syftet att effektivisera och förbilliga markbyggandet i Sverige. Systemet är tänkt att möjliggöra för planering och kostnadsbedömning kopplat till BIM.

BIM Alliance har medverkat i ett tidigt skede i projektet bland annat genom att samordna en inledande workshop.

Läs mer om geokalkylverktyget på SGI:s webbplats