Nyheter

 

  • Efter den omfattande debatt som följde på Högsta förvaltningsdomstolens drönardom i oktober 2016, har justitiedepartementet nu lagt fram ett förslag där man föreslår att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervakningslagen.

  • Elisabeth Argus, vd på BonaCordi AB och ordförande i föreningen ULI Geoforum, är projektledare för Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov. Projektet har precis startats upp inom Smart Built Environments fokusområde Standardisering och ska titta på standardisering och integrering mellan geodata/GIS och BIM. Vi har bett Elisabeth berätta mer om projektet.

  • Vi hälsar Norconsult varmt välkommen som ny medlem i BIM Alliance!

  • I oktober föll domen i Högsta förvaltningsdomstolen som skakade hela drönarbranschen, inklusive drönaranvändare i samhällsbyggnadssektorn. Deltagarna på BIM Alliance och ULI Geoforums konferens Effektiv datainsamling med drönare, som hölls den 29 november, var intensivt engagerade i frågan. Konferensen kunde ge hopp om framtiden för branschen.

  • NCC är ett av många företag som använder drönare i sin verksamhet. I samband med den aktuella drönardomen i Högsta förvaltningsdomstolen, har vi intervjuat Andreas Lydig, UAV-koordinator och teknisk specialist, och Viktor Davidov, Digital Business Developer, på NCC.

  • I september blev Fast2, en av Sveriges ledande leverantörer av affärssystem för fastighetsbolag, den första certifierade användaren av standarden fastAPI för fastighetsbranschen. BIM Alliance står för certifieringen och nu väntar fler leverantörer av fastighetssystem på att bli certifierade, liksom tillverkare inom lås- och passagesystem samt IMD-system.

  • BIM projekt & projektering ger 7,5 högskolepoäng och är en ny distans-/onlineutbildning kring strategi och ledarskap i BIM-projekt. Medlemmar i BIM Alliance erbjuds rabatt på utbildningen.

  • En förstudie kring LOD, Level of Development, har precis startat. Projektet syftar till att klargöra olika begrepp.

  • Projektet Nationella Riktlinjer BIM är ett av totalt fyra strategiska projekt inom Smart Built Environments fokusområde "Integrerade modeller och datastandardisering". Projektet har precis påbörjats och du kan följa utvecklingen!

  • Vi hälsar Tikab varmt välkommen som ny medlem i BIM Alliance!

 

Press

Presskontakt, pressmeddelanden och bildmaterial:

Pressarrow
OpenBIM i media

BIM Alliance i media

Läs artiklar om BIM och BIM Alliance:

BIM Alliance i mediaarrow

Infoblad

Resultat från projekt genomförda inom BIM Alliance, och andra gemensamma initiativ från våra medlemmar, presenteras i populärvetenskaplig form som infoblad:

Läs infobladarrow