Möte intressentgrupp Miljö och energi

Starttid:2015-06-23 10:00 Sluttid:2015-06-23 12:00

Adress:BIM Alliance, Drottninggatan 33 Ort:Stockholm

Anmälan om deltagande meddelas Jonny Hellman på adressen: jonny.hellman@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för Miljö och energi