Möte intressentgrupp anläggning

Starttid:2015-06-17 Sluttid:2015-06-17

Ort:Göteborg

Anläggningsgruppen träffas i Göteborg den 17 juni 2015.

Anmälan om deltagande meddelas Pontus Bengtson på adressen pontus.bengtson@wspgroup.se

Läs om intressentgruppen för anläggning