Möte intressentgrupp bygg och installation

Starttid:2015-06-04 Sluttid:2015-06-04

Kontaktperson:Sara Beltrami, Tyréns

Anmälan om deltagande meddelas Sara Beltrami på adressen sara.beltrami@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för bygg och installation