Kommande intressentgrupp för byggmaterial

BIM Alliance startar en intressentgrupp för byggmaterialfrågor. Under det här mötet diskuteras inriktning och arbetsformer.

Starttid:2015-06-02 09:30

Målgrupp är i första hand tillverkare och distributörer av byggmaterial, men andra medlemmar med intresse för frågorna är givetvis välkomna.

Mötet är nästan fullbokat och om du vill delta kontakta Mårten Lindström: marten.lindstrom@bimalliance.se

BIM Alliance intressentgrupper fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan branschens aktörer. Grupperna är till för medlemmar i BIM Alliance.