Digitalisering för hållbara byggnader

Forum för hållbara lösningar har nu temat Digitalisering för hållbara byggnader. Denna gången blir det i form av en workshop för att diskutera och byta erfarenheter om hur Internet of Things, Big Data, BIM, med mera påverkar vår bransch idag och i framtiden.

Starttid:2015-06-11 08:30 Sluttid:2015-06-11 12:00

Ort:Värtahamnen, Stockholm

Kontaktperson:Tove Waldetoft Epost:tove.waldetoft@extern.stockholm.se

Ur programmet:

• Christer Norfelt, vd för SICS Swedish ICT och adj professor på KTH, berättar hur Internet of Things inte bara leder till hållbara byggnader utan förändrar våra givna affärsmodeller.

• Anders Broman informationschef för Stokab presenterar en öppen infrastruktur för digitalisering. Det kommer kanske framför allt påverka vår tillgång till grundläggande välfärdstjänster.

• Jonny Hellman, vd för Byggvarubedömningen, redogör för BIM Alliance arbete för att lyfta digitalisering redan i projekterings- och byggprocesserna, och vilken effekt det får för energianvändning och hållbarhet.

• Mattias Hindfelt, IT-chef på Riksbyggen, visar hur digitaliserad fastighetsförvaltning skapar såväl effektiviseringsvinster som ökad kvalitet.

Som avslutning en öppen diskussion som konkret lyfter hur fastighetsägare och byggherrar kan hantera de möjligheter och risker som digitaliseringen medför.

Arrangör: Norra Djurgårdsstaden Innovation

Till anmälan