Tekniskt råd anordnar buildingSMART-möte

BIM Alliance Tekniska råd anordnar ett buildingSMART-möte då resultaten från Londonmötet den 23-25 mars presenteras och diskuteras.

Starttid:2015-04-14 09:00 Sluttid:2015-04-14 12:00

Adress:Projektengagemang Ort:Stockholm

Om du är intresserad av att delta eller få information, skicka e-post till Väino Tarandi: vaino.tarandi@bimalliance.se

Läs mer om buildingSMART-mötet i London