Kurs: Meningen med BIM

EGA bjuder in till en kurs som förklarar konceptet BIM, hur det har utvecklats de senaste åren och var branschen är idag. Kursen fokuserar på att förklara och exemplifiera BIM ur ett nyttoperspektiv, för fastighetsägare, projektbeställare och projektledare.

Starttid:2015-04-14 Sluttid:2015-04-14

Ort:Stockholm

Kursinnehåll

Kursen tar bland annat upp:

• Kommunikationsstrukturer i projekt och process
• Projekteringsprocessen ur ett kvalitetsperspektiv
• Objektsorienterad projektering och förvaltning
• Att gå från bibliotek till databas
• Kvalitets-, tids- och kostnadsvinster med BIM
• Utökat fastighetsregister och dess möjligheter
• BIM-data som underlag för projektportföljstyrning av planerat underhåll

Målgrupp

Du som är fastighetsägare, projektbeställare, projektledare eller vill få övergripande förstelse för BIM.

Kursmål

Målet med kursen är att få förståelse och kunskap för att kunna nå nytta genom BIM i förvaltning och projekt. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha tillräcklig kunskap att delta i strategiskt BIM-arbete.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som har flerårig erfarenhet av branschen samt till dig som har teoretisk grund och vill lära dig mer.

Kursen äger rum på flera orter.

Läs mer och anmäl dig till kursen på EGA:s webbplats